Liity jäseneksi

Mitä JHL:n jäsenyydellä työttömyyskassan lisäksi muun muassa saa?

Jäsenmaksu ja työttömyyskassa yhteensä vain yksi prosentti bruttotuloista.

Henkilökohtainen työsuhdeneuvonta oman työpaikan ongelmatilanteissa.

JHL:n oma luottamusmies työpaikalle.

Oman yhdistyksen toiminta. https://phvah.jhlyhdistys.fi/

Klingendahlin kokous-/koulutustila
Palkansaajalehtiseteli

Lakkoavustus
Liiton apu terveellisen, turvallisen ja viihtyisän työympäristön kehittämisessä
 Omaan ammattialaan liittyvät koulutukset liitolta
 Oikeusapu riitatilanteessa (ilman omavastuuta)
 Ammattiliiton nuoriso- ja opiskelijatoimintaan osallistuminen
 Hyödyllisiä työelämäkoulutuksia jäsenille
 Työpaikan luottamushenkilöiden koulutus
 Valvoo työehtosopimusten toteutumista työpaikoilla
 Lomapaikkaedut
 Turvan vakuutusedut
 Risteily- ja hotellietuja
 JHL:n jäsenlehti Motiivi sekä jäsenkalenteri
 Paljon muita etuja https://www.jhl.fi/jasenyys/vapaa-ajan-edut/muut-edut/


Ja jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.