Täydennyskoulutusta jäsenille

YHDISTYKSEN TUKI JÄSENISTÖLLE – KOULUTUKSEN OSALLISTUMISMAKSU (EI SOPIMUSKOULUTUKSET) 

• Esim. ammattialakohtaiset teemakurssit 

• Jäsenen tulee ennen koulutukseen ilmoittautumista selvittää, maksaako työnantaja koulutuksen osallistumismaksun (30€ ilman yöpymistä, 50€ jos yöpyy) => Ellei työnantaja maksa osallistumismaksua, työntekijä voi anoa yhdistykseltä osallistumismaksun maksamista (maksuun tarvitaan aina hallituksen päätös)

 • Huom! Samansisältöisille ammatillisille teemakursseille saa liiton tuen kerran vuodessa.


Arkipäivinä pidettäviltä järjestökursseilta liitto maksaa verottoman kurssiapurahan palkattomuustodistusta vastaan. 

• Vuonna 2023 kurssiapurahan laskennallinen päivähinta on 83,044 euroa/päivä. •

 Kuluvan vuoden kurssiapurahat on haettava 31.12. mennessä.

• Kurssiapurahaa voit hakea sähköisellä lomakkeella

YHDISTYKSEN TUKI JÄSENISTÖLLE, KUN KOULUTUKSEN OSALLISTUMISMAKSUN MAKSAA TYÖANTAJA

 (EI SOPIMUSKOULUTUKSET) 

 Tällaisia koulutuksia ovat JÄRJESTÖKOULUTUKSET (kesto 1-5 päivää), JÄSENTEN AJANKOHTAISPÄIVÄT (kesto 2-3päivää) sekä AMMATTIALAKOHTAISET TEEMAKURSSIT (2-4 päivää).

Kurssit löytyvät kunkin vuoden JHL kouluttaa oppaasta

Huom: Jäsenten ajankohtaispäiviltä ei makseta päivärahoja eikä ansionmenetyksen korvauksia. 

Ajankohtaispäivät järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin. 

Kurssilaiselle maksetaan yöpymisen sisältävästä kahden päivän koulutuksesta ns. iltapalarahaa 10€, yöpymiset sisältävästä kolmen päivän koulutuksesta ns. iltapalarahaa 20€ max. 10 x vuodessa TAI yhden hengen huone (55 €) max. 6 x kalenterivuodessa (= yhteensä 12 kurssipäivää/vuosi)

Lähetä koulutuksista osallistumistodistus ja tarvittaessa yhden hengen hotellihuoneen maksusta kuitti: marjaleena.ronkko@gmail.com

sekä nimesi ja tilitiedot maksua varten. 


Ammattiliitto JHL maksaa 75 % valikoiduista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi. 

JHL:n jäsenenä voit opiskella verkko-opintojaksoilla erittäin edullisesti. Tämä ei ole JHL-opiston koulutusta. 

Tutkintoon johtavasta koulutuksesta on mahdollista hakea koulutuksen päätyttyä yhdistykseltä 50 € stipendi 

 Stipendi tulee hakea 6 kuukauden sisällä valmistumisesta lähettämällä kopio tutkintotodistuksesta + pankkitilitiedot yhdistyksen taloudenhoitajalle sähköpostilla marjaleena.ronkko@gmail.com

Stipendihakemukset käsitellään aina hallituksen kokouksessa ja niistä kirjataan päätös pöytäkirjaan. Maksu suoritetaan vasta päätöksen jälkeen. 

AMK koulutukset toteutetaan verkko-opintoina, jolloin yhdistys ei maksa niistä esim. iltapalarahaa tai majoituskorvauksia! 

Vuonna 2024 tuetut amk-kurssit löytyvät osoitteesta https://www.jhl.fi/osallistu/jhl-kouluttaa/#kurssit2024