Edunvalvontakoulutukset

Sopimuskoulutuksen kursseja ovat luottamusmieskurssit (LM), työsuojelukurssit (TS) ja yhteistoimintakurssit (YT). Koulutussopimuksissa on määritelty ne kohderyhmät, jotka kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin.

YHDISTYKSEMME TUKI PALKALLISIIN KOULUTUKSIIN V. 2024 LUOTTAMUSMIES-, TYÖSUOJELU- JA YHTEISTOIMINTAKURSSIT

Koska työantaja maksaa koulutuksiin osallistuville kurssin ajalta palkkaa, eikä kurssilaiselle itselleen synny koulutuksesta kuluja.

Kurssilaiselle maksetaan yöpymisen sisältävästä kahden päivän koulutuksesta ns. iltapalarahaa 10€, yöpymiset sisältävästä kolmen päivän koulutuksesta ns. iltapalarahaa 20 €:n max. 10 x vuodessa TAI yhden hengen huone (55 €) max. 6 x kalenterivuodessa (= yhteensä 12 kurssipäivää/vuosi)

Mahdollisista lisäkoulutuspäivistä tulee tehdä erillinen perusteltu anomus hallitukselle (esim. uuden luottamusmiehen lisäkoulutustarve).

Lähetä koulutuksista osallistumistodistus ja mikäli olet yhden hengen huoneessa yöpynyt, kuitti yöpymismaksusta: anita.niemela@pirha.fi

(nimi, tilitiedot maksuja varten)